Tidigare gick det bara att ta del av fordonsuppgifter via fax, en teknik som knappt finns kvar i Sverige. Men nu går det att få uppgifterna via mejl istället, inte en dag för tidigt.

Uppgifter om personer och deras bilar omgärdas i Sverige av speciella regler. Myndigheterna har därför inte velat dela med sig av uppgifter på sätt som gör att uppgifterna kan hamna utomlands. Men nu har reglerna ändrats, och det blir möjligt att få ut uppgifterna på mejl. Tjänsten hittar du här.Skattemärke från Transportstyrelsen

Fordonsuppgifter – sök med registreringsnummer är Transportstyrelsens tjänst där man kan få fram uppgifter om ett visst fordon ur vägtrafikregistret. Tjänsten har funnits i tio år, och har visat information om fordon som ägs av juridiska personer. Om det däremot har varit en privatperson som ägt fordonet har inga uppgifter visats, men det har varit möjligt att få dem hemskickade med fax. Om man har en fax, vill säga. Det är här som möjligheten nu införs att få uppgifterna skickade på mejlen istället.

Uppgifter man kan få fram genom tjänsten är bl.a.:

  • Vem som är registrerad ägare av ett fordon.
  • Om fordonsskatt har betalats för fordonet.
  • Om fordonet har notering i vägtrafikregistret om kreditköp.

De två sistnämnda punkterna är nya, och gick inte att få fram genom den gamla tjänsten.

Det här är inte den enda förändringen som Transportstyrelsen har gjort på sin sajt. Tjänsten för att söka fordonsuppgifter har tillgänglighetsanpassats, och är numera responsiv, så att den kan användas i telefonen eller på en surfplatta. Faxtjänsten kommer att avvecklas, men än så länge kan den som vill ringa 0771-141516 för att få uppgifter om ett fordon levererade på detta sätt. Redan innan den nya tjänsten lanserade 1 mars 2016 så gick de flesta faxen inte till fysiska faxmaskiner, utan till digitala faxprogram.