När du kör bil i skogsområden där det förekommer vilt är det viktigt att du är uppmärksam. Varje år sker det massor av viltolyckor, men med bra belysning på bilen minskar olycksrisken avsevärt. Det är även viktigt att inte köra när du är trött.

Varje år sker det tusentals viltolyckor i trafiken, framför allt i skogsområden där det förekommer mycket vilt. Många av dessa olyckor sker i mörkret eftersom föraren inte hinner reagera när det springer ut en älg, ren eller grävling på vägen. För att minska risken för viltolyckor och undvika att köra på vilt i skogen krävs det att du förbereder dig ordentligt. Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på för att köra säkrare i skogsområden.

Bra belysning

Bra belysning är en absolut nödvändighet när det kommer till säker bilkörning i områden där det förekommer vilt. Att se ordentligt med bilens lyktor gör att du som förare kan hinna reagera i tid om ett djur springer ut på vägen när du kör. Därför är det ytterst viktigt att du som bilförare skaffar bra billyktor eller kanske till och med monterar på extraljus på bilen. Detta gör att du kan se bättre och längre än vad du annars skulle göra, vilket gör att du har mer tid på dig att reagera och bromsa i tid. Bra belysning är viktigt under hela året, men det är särskilt viktigt under vinterhalvåret när en stor del av bilkörningen sker i mörkret. Snöfall och isiga vägar försvårar sikten och körningen och därför bör du investera i bra belysning för din såväl som djurens skull.

Kör inte när du är trött

För att hinna reagera när ett vilt springer ut på vägen är det viktigt att vara alert. Precis som alltid när du kör bil får du inte vara påverkad av alkohol eller narkotika, men du bör inte heller vara för trött för att köra bil. Detta är särskilt viktigt när du kör i mörker då risken är större att du är ouppmärksam eller i värsta fall somnar vid ratten. Detta är en stor fara för dig själv, andra bilister, gångtrafikanter samt djur.