Antalet viltolyckor har slagit rekord på de svenska vägarna och allt fler anmälningar kommer in. Viltolyckor där stora djur såsom älgar är inblandade kan orsaka stora skador, både på djuret, din bil och dig själv. Dock kan en olycka med ett mindre djur också skapa problem och det är alltid ledsamt att köra på ett levande väsen. Såhär kan du tänka och agera om olyckan skulle vara framme.

Det finns mycket du själv kan göra för att vidta försiktighetsåtgärder i trafiken och speciellt i mörkerkörning då djur som korsar vägbanan är särskilt svåra att upptäcka. Extraljus på bilen kan kanske inte ge dig ett par extra ögon, men det underlättar åtminstone. Du kan prova söka på köpa blixtljus på nätet så får du upp ett flertal exempel som kan förse din bil med ett bra hjälpmedel mot viltolyckor. Även bilens hastighet bör kontrolleras.

Rätt ljus på bilen

Om du kör inne i bostadsområden har du säkert lagt märke till de vanliga skyltar som vittnar om att det finns lekande barn i närheten och att du bör sänka hastigheten. När du är ute och kör på motorvägarna eller andra vägar i landet, kommer du också att susa förbi varningsmärken som säger att det finns risk att du möter djur, såsom älg, rådjur och annat vilt. Syftet med de skyltarna är att du som förare bör vakna till liv extra mycket och vara beredd på att djur helt plötsligt kan springa över vägen. Rätt ljus på bilen samt en begränsad hastighet är två huvudpunkter att ta hänsyn till. Under 2018 ökade antalet viltolyckor  till över 60 000 stycken, och det är därmed hög tid att även se över sitt ansvar som förare.

Vad göra vid en krock?

Om du mot all förmodan skulle köra på ett djur på vägen, är det viktigt att du gör vad som förväntas av dig. Det första steget är att anmäla olyckan till polisen och att märka ut olycksplatsen. Om djuret du kört på inte är tillräckligt skadat för att ligga ned, utan har sprungit sin kos, så är det ändå extremt viktigt att du kontaktar polis som omedelbart kontaktar en jägare som har i uppgift att spåra upp djuret. Är djuret dött och ligger någonstans i närheten, kommer hjälp att skickas så att djuret tas omhand och inte orsakar hinder för andra trafikanter.

Om du inte bryr dig om att anmäla olyckan, så kan du bli straffad och ålagd böter. Att smita från en viltolycka är således både oansvarigt och olagligt. De djur som innefattas av reglerna listas på polisens hemsida. Vill du ha utökad information kan du kika vidare på Nationella Viltolycksrådet, vars stab skickas ut till olycksplatserna där vilda djur är involverade.

Att tänka på

Försök att ta del av information och sätta dig in i djurens leverne när du är ute och kör. Här följer några råd.

  • Vid snötäckt skogsmark, går många djur hellre på vägarna
  • Djuren letar mat och korsar också ofta vägarna för att se om “gräset är grönare på andra sidan”
  • De flesta viltolyckor med älgar inblandade, sker under maj-juni samt september-oktober, vid bortstötning av fjolårskalvar och vid brunsttiden
  • Riskfaktorn ökar vid skymning samt gryning